A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése

A komplex szakrális és kulturális turisztikai attrakció közvetlen célja, hogy a templom építéstörténetének, város életében betöltött több évszázados szerepének, kulturális értékeinek bemutatása mellett helytörténeti, várostörténeti, valamint a térség római katolikus örökségéből is ízelítőt nyújtson az ide érkező nagy számú turista számára.

A fejlesztéssel érintett terület a Szt. Mihály templom és kertje, illetve a Sekrestyésház és annak udvara, valamint a Sekrestyésház előterét képező közterület.

A fejlesztés során megvalósult a Szent Mihály-templom műemlékvédelmi szempontból hiteles teljes felújítása. Elkészült a külső vakolat helyreállítása, a kő és műkő lábazat cseréje, a megfelelő lábazati és falszigetelésekkel, a bádogos szerkezetek cseréje, ill. a tetőcsere, a támfal megerősítése és a téglakerítés újjáépítése.

A belső térben a burkolat javítása illetve cseréje megtörtént.  A belső vakolás javítása, pótlása restaurátor felügyelete mellett zajlott.  Restaurálásra kerültek a fa-, fém-, kő- és falfelületek. Az orgona újjáépítése segíti a zenei szolgálatot. Új belső padozat, ill. ambo, oltár és keresztelőkút készült, modern audiovizuális berendezés került elhelyezésre. Megújult a belső világítás.

A templom kertje is felújításra került, megújult a zöldfelület, a sétányok, restaurálásra kerültek a kertben végig járható Keresztút stációi.   A templom új díszvilágítást kapott.

 

A sekrestyésház és a hozzá tartozó melléképület átalakításával valósult meg a turisztikai attrakcióknak helyt adó épület. Az átalakítás során a két épület közé bővítmény került beépítésre így egy „U” alakú épületet létrehozva. A bővítményben kialakításra került egy kávézó, illetve egy 30 fős rendezvényterem. Az épületben két funkció kap helyet: egyrészt turisztikai kiállító helyiségek, másrészt kávézó kerül kialakításra kertkapcsolattal, ami a kiállító terektől függetlenül is üzemelhet

A Sekrestyésházban és a templomtoronyban egy új interaktív kiállítást alakítottunk ki. A templom és várostörténet bemutatására modern, multimédiás eszközök és tartalmak segítségével kerül sor, melyek összekapcsolják és a teljes komplexum bejárására ösztönzik a látogatókat. Filmvetítés, holagúla terem és érintőképernyők segítik az ismeretek vizuális ábrázolását.

A projekt keretében tervezett, térségi jelentőségű beruházás célja Sopron vallási-kulturális örökségének megőrzése és élményközpontú bemutatása a Szent Mihály-templom komplex turisztikai fejlesztésén keresztül.

 

Projekt azonosítószáma: TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001

Projekt címe:  A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése

Főkedvezményezett : Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partnerek: Győri Egyházmegye és a Szentlélekről és Szent Mihály Főangyalról elnevezett Városplébánia – Soproni Katolikus Konvent

Támogatás összege:  1 500 000 000 Ft

Összköltség:  2 964 855 233 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt fizikai befejezésének tényleges dátuma: 2021.06.30.

2020 ovoda